Tướng quân lấy chồng – Chương 10.2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

P/s: post lun, bùn ngủ quớ…

Chương 10.2

Màn đêm buông xuống, trong bóng tối, hai thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại hậu viện quán trọ.

Hai người hướng thân ảnh đang chắp tay đứng dưới bóng trăng hành lễ.

“Là nàng sao?”

“Đúng vậy.”

“Mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, phải khiến nàng ly khai chỗ này.”

“Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh.”

Hai bóng đen xoay người biến mất trong màn đêm dày đặc, thân ảnh chắp tay mà đứng mới chậm rãi xoay người lại, lúc này, ánh trăng vén ra tầng mây, chiếu rọi trên mặt hắn, ôn nhuận như ngọc, tuấn mỹ nho nhã, không ai khác chính là Bình vương Lý Dật Phong.

Hắn hướng tới phương hướng thuộc hạ rời khỏi nhìn thoáng qua, sau đó xoay người ly khai.

Vừa lúc hắn rời đi, ngay chỗ hành lang gấp khúc lại xuất hiện hai người.

Hạnh nhi cẩn thận đánh giá thần tình chủ tử, không dám mở miệng. Đã hơn phân nửa đêm, cô gia không ngủ, tiểu thư cũng không ngủ, rốt cuộc là đang làm gì vậy nhỉ?

“Chúng ta trở về đi.” Yên lặng tại hành lang đứng một hồi, Ôn Nhược Thủy lãnh đạm nói.

Hạnh nhi cái gì cũng không dám hỏi, trầm mặc theo sau.

Mà khi các nàng từng bước trở lại gian phòng liền thấy Lý Dật Phong đang hướng về phía hai gã thị vệ canh cửa tức giận, thấy thê tử vào phòng mới phất tay để cho bọn họ lui ra.

“Trời đã khuya lắm rồi, nàng đi ra ngoài lỡ cảm lạnh làm sao bây giờ?”

Ôn Nhược Thủy nhàn nhạt cười nói: “Tỉnh lại không thấy Vương gia, cho nên có chút hoảng hốt, liền đi ra ngoài tìm.”

Hạnh nhi đầu cúi xuống càng thấp.

“Ta nhất thời buồn bực nên ra ngoài dạo một chút.” Lý Dật Phong giúp nàng cởi áo choàng, vừa lúc tránh né ánh mắt của nàng.

“Nga.” Ôn Nhược Thủy khẽ đáp một tiếng, không hề truy vấn.

Hắn quay đầu nhìn Hạnh nhi, dẫn theo vài phần trách cứ nói: “Đêm khuya trời lạnh, sao lại để Vương phi đi ra ngoài?”

“Nô tỳ biết sai.” Cô gia a, ngươi tự thân mình đã khó bảo toàn, lại còn giáo huấn ta, lần này ta không mật báo cho ngươi nữa, hừ! Hạnh nhi trong lòng âm thầm oán hận.

“Xuống phía dưới đi.”

“Nô tỳ xin cáo lui.”

Lý Dật Phong thấy thê tử vẻ mặt mệt mỏi tựa ở đầu giường, thần tình nhu hỏa không ít, “Nàng mệt lắm sao?”

Ôn Nhược Thủy lơ đãng gật đầu. Nàng xác thực có chút mệt.

“Ngủ đi.” Không có khí lực dư thừa cùng hắn nhiều lời, nàng liền y phục cũng không cởi kéo chăn nằm xuống.

Lý Dật Phong vội vàng kéo nàng đứng lên, “Không cởi quần áo ngủ sẽ khó chịu, nàng  mệt thì để ta giúp nàng thoát.”

Ôn Nhược Thủy tùy ý hắn giúp chính mình bỏ áo ngoài, sau đó xoay người nằm xuống.

Lý Dật Phong nhìn bóng lưng  thê tử nằm nghiêng, tâm đột nhiên có chút xao động. Nàng khó chịu chỗ nào sao?

Hai người một đêm không nói chuyện, thẳng giấc đến bình minh.

—————-

Hạnh nhi sáng sớm giúp tiểu thư trang điểm liền cảm giác được bên người nàng áp suất cực thấp, nên không dám cười đùa, cẩn thận thay chủ tử chỉnh trang y phục, sau đó theo nàng xuống lầu.

Tại khách sạn dùng xong tảo thiện (*ăn sáng), Cẩm Thanh đi tính tiền, mấy người thị vệ thì đi dắt ngựa lại đóng vào xe, Ôn Nhược Thủy liền mang theo Hạnh nhi đi tới cửa trước.

Lý Dật Phong thấy thế bèn lẽo đẽo theo sau. Nhược Thủy rất không thích hợp a, từ tối hôm qua bắt đầu như vậy rồi.

Bọn họ đứng ở cửa chờ thị vệ đem xe ngựa đánh tới, Lý Dật Phong thỉnh thoảng giúp thê tử khép lại áo choàng, rất sợ nàng nhiễm gió lạnh sinh bệnh.

Hôm nay trời có chút u ám, phảng phất như muốn hạ tuyết.

Không biết có đúng là liên quan tới khí trời hay không, Lý Dật Phong tâm tình cũng âm u, có chút cảm giác tâm thần không yên.

Ngay lúc vừa ra khỏi cửa, đột nhiên từ bên cạnh quán trọ lao tới một người.

Hạnh nhi phát ra một tiếng thét kinh hãi, không kịp phản ứng.

Ôn Nhược Thủy ngả về phía sau né tránh, không ngờ đụng tới Lý Dật Phong đang bên cạnh khiến hắn té trên mặt đất, cả người đè lên hắn, chỉ có thể duỗi chân đá bay chủy thủ (*dao găm, dao nhỏ).

Người nọ đứng lên tiếp tục muốn bổ nhào vô, may là thị vệ đánh xe đã ra đến, phi thân đánh tới, đem người bắt lại.

Chỉ là, Ôn Nhược Thủy bị kinh hách một chút, dưới chân lại vấp phải trượng phu nên động thai khí, nhíu chặt mày bưng tiểu phúc, nhất thời không cách nào đứng lên.

“Tiểu thư, tiểu thư. . . Người đừng làm ta sợ a. . .” Bị người đánh bay đi ra ngoài Hạnh nhi liền nhào tới ngồi xổm bên người chủ tử, nước mắt tuôn trào như suối.

“Không chết được, khóc cái gì?” Ôn Nhược Thủy tức giận nói, một bên nỗ lực bình ổn hô hấp của mình.

“Đi tìm đại phu, mau.” Lý Dật Phong cũng bị dọa đến mặt trắng bệch, chân tay luống cuống đứng ở bên người thê tử.

“Ta giết ngươi, đều là bởi vì ngươi, Vương gia mới nhẫn tâm với ta như vậy. . .”

Màn đêm buông xung, trong bóng ti, hai thân nh vô thanh vô tc xut hin ti hu vin quán tr.

Hai người hướng thân nh đang chp tay đứng dưới bóng trăng hành l.

“Là nàng sao?”

Đúng vy.”

“Mc k các ngươi dùng bin pháp gì, phi khiến nàng ly khai ch này.”

“Vâng, thuc h lĩnh mnh.”

Hai bóng đen xoay người biến mt trong màn đêm dày đặc, thân nh chp tay mà đứng mi chm rãi xoay người li, lúc này, ánh trăng vén ra tng mây, chiếu ri trên mt hn, ôn nhun như ngc, tun m nho nhã, không ai khác chính là Bình vương Lý Dt Phong.

Hn hướng ti phương hướng thuc h ri khi nhìn thoáng qua, sau đó xoay người ly khai.

Va lúc hn ri đi, ngay ch hành lang gp khúc li xut hin hai người.

Hnh nhi cn thn đánh giá thn tình ch t, không dám m ming. Đã hơn phân na đêm, cô gia không ng, tiu thư cũng không ng, rt cuc là đang làm gì vy nh?

“Chúng ta tr v đi.” Yên lng ti hành lang đứng mt hi, Ôn Nhược Thy lãnh đạm nói.

Hnh nhi cái gì cũng không dám hi, trm mc theo sau.

Mà khi các nàng tng bước tr li gian phòng lin thy Lý Dt Phong đang hướng v phía hai gã th v canh ca tc gin, thy thê t vào phòng mi pht tay để cho bn h lui ra.

“Tri đã khuya lm ri, nàng đi ra ngoài l cm lnh làm sao bây gi?”

Ôn Nhược Thy nhàn nht cười nói: “Tnh li không thy Vương gia, cho nên có chút hong ht, lin đi ra ngoài tìm.”

Hnh nhi đầu cúi xung càng thp.

“Ta nht thi bun bc nên ra ngoài do mt chút.” Lý Dt Phong giúp nàng ci áo choàng, va lúc tránh né ánh mt ca nàng.

“Nga.” Ôn Nhược Thy kh đáp mt tiếng, không h truy vn.

Hn quay đầu nhìn Hnh nhi, dn theo vài phn trách c nói: “Đêm khuya tri lnh, sao li để Vương phi đi ra ngoài?”

“Nô t biết sai.” Cô gia a, ngươi t thân mình đã khó bo toàn, li còn giáo hun ta, ln này ta không mt báo cho ngươi na, h! Hnh nhi trong lòng âm thm oán hn.

“Xung phía dưới đi.”

“Nô t xin cáo lui.”

Lý Dt Phong thy thê t v mt mt mi ta đầu giường, thn tình nhu ha không ít, “Nàng mt lm sao?”

Ôn Nhược Thy lơ đãng gt đầu. Nàng xác thc có chút mt.

“Ng đi.” Không có khí lc dư tha cùng hn nhiu li, nàng lin y phc cũng không ci kéo chăn nm xung.

Lý Dt Phong vi vàng kéo nàng đứng lên, “Không ci qun áo ng s khó chu, nàng  mt thì để ta giúp nàng thoát.”

Ôn Nhược Thy tùy ý hn giúp chính mình b áo ngoài, sau đó xoay người nm xung.

Lý Dt Phong nhìn bóng lưng  thê t nm nghiêng, tâm đột nhiên có chút xao động. Nàng khó chu ch nào sao?

Hai người mt đêm không nói chuyn, thng gic đến bình minh.

—————-

Hnh nhi sáng sm giúp tiu thư trang đim lin cm giác được bên người nàng áp sut cc thp, nên không dám cười đùa, cn thn thay ch t chnh trang y phc, sau đó theo nàng xung lu.

Ti khách sn dùng xong to thin (*ăn sáng), Cm Thanh đi tính tin, my người th v thì đi dt nga li đóng vào xe, Ôn Nhược Thy lin mang theo Hnh nhi đi ti ca trước.

Lý Dt Phong thy thế, lo đẽo theo sau. Nhược Thy rt không thích hp a, t ti hôm qua bt đầu như vy ri.

Bn h đứng ca ch th v đem xe nga đánh ti, Lý Dt Phong thnh thong giúp thê t khép li áo choàng, rt s nàng nhim gió lnh sinh bnh.

Hôm nay tri có chút u ám, phng pht như mun h tuyết.

Không biết có đúng là liên quan ti khí tri hay không, Lý Dt Phong tâm tình cũng âm u, có chút cm giác tâm thn không yên.

Ngay lúc va ra khi ca, đột nhiên t bên cnh quán tr lao ti mt người.

Hnh nhi phát ra mt tiếng thét kinh hãi, không kp phn ng.

Ôn Nhược Thy ng v phía sau né tránh, không ng đụng ti Lý Dt Phong đang bên cnh khiến hn té trên mt đất, c người đè lên hn, ch có th dui chân đá bay chy th (*dao găm, dao nh).

Người n đứng lên tiếp tc mun b nhào vô, may là th v đánh xe đã ra đến, phi thân đánh ti, đem người bt li.

Ch là, Ôn Nhược Thy b kinh hách mt chút, dưới chân li vp phi trượng phu, đã động thai khí, nhíu cht mày bưng tiu phúc, nht thi không cách nào đứng lên.

“Tiu thư, tiu thư. . . Người đừng làm ta s a. . .” B người đánh bay đi ra ngoài Hnh nhi lin nhào ti ngi xm bên người ch t, nước mt tuôn trào như sui.

“Không chết được, khóc cái gì?” Ôn Nhược Thy tc gin nói, mt bên n lc bình n hô hp ca mình.

Đi tìm đại phu, mau.” Lý Dt Phong cũng b da đến mt trng bch, chân tay lung cung đứng bên người thê t.

“Ta giết ngươi, đều là bi vì ngươi, Vương gia mi nhn tâm vi ta như vy. . .”

Advertisements

31 responses »

  1. Ế,e com xong thì xem cái link trên thanh địa chỉ có quaivatcon.com….comment#1 gì đấy.nhưng mờ còn >30 com nữa mới đc 700 ah
    ss nói thế e thấy đau lòng quá *chui vào 1góc tự kỷ*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s